Help

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden ((hierna: Algemene Voorwaarden, AV) bevatten de voorwaarden voor het gebruik van diensten (hierna: Dienst) ingeschakeld door Gebruiker (hierna: Klant of Gebruiker), beschikbaar op de websites https://uberpl.wearyourebrand.com, https://uberpt.wearyourebrand.com, https://uberes.wearyourebrand.com,https://ubernl.wearyourebrand.com, https://uberse.wearyourebrand.com, https://uberuk.wearyourebrand.com, https://uberie.wearyourebrand.com, https://uberfr.wearyourebrand.com, https://uberde.wearyourebrand.com, https://uberch.wearyourebrand.com, https://uberbe.wearyourebrand.com, https://uberke.wearyourebrand.com, https://uberza.wearyourebrand.com, https://uberit.wearyourebrand.com beheerd door Delivery Tech OÜ (Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estland), e-mail: info@wearyourebrand.com, hierna: Operator of Verkoper).

Als u klant wilt zijn van de mogelijkheden die onze Webshop biedt, lees dan onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door en gebruik onze diensten alleen als u akkoord gaat met alle punten en deze bindend voor u acht, aangezien de voorwaarden voor het gebruik van de Dienst zijn de aanvaarding van deze AV door de Gebruiker.

Gegevens van de dienstverlener

Naam van de dienstverlener: Delivery Tech OÜ, zetel van de dienstverlener: Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estland.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 01/07/2021 en blijft van kracht totdat zij wordt ingetrokken. De Dienstverlener is gerechtigd de Regeling eenzijdig te wijzigen. Door gebruik te maken van de website gaan Gebruikers ermee akkoord dat alle voorschriften met betrekking tot het gebruik van de website automatisch op hen van toepassing zijn.

Als de gebruiker de website bezoekt die wordt beheerd door de serviceprovider of de inhoud ervan op enigerlei wijze leest - zelfs als hij / zij geen geregistreerde gebruiker van de website is, erkent hij / zij dat de bepalingen van de voorschriften voor hem / haar bindend zijn. Indien de Gebruiker de voorwaarden niet aanvaardt, is hij niet gerechtigd de inhoud van de website te bekijken.

De Dienstverlener behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de website, elk detail daarvan en de inhoud die erop verschijnt, evenals de verspreiding van de website. Het is verboden om de inhoud of enig deel van de inhoud die op de website verschijnt te downloaden, elektronisch op te slaan, te verwerken en te verkopen zonder de schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Registratie / aankoop

Door aankoop / registratie op de website verklaart de gebruiker dat hij / zij de algemene voorwaarden van deze AV en de op de website gepubliceerde gegevensbeheerinformatie heeft gelezen en aanvaard, en instemt met het gegevensbeheer.

De Gebruiker is verplicht zijn/haar eigen, echte gegevens te verstrekken tijdens de aankoop/registratie. In het geval van onware of persoonlijk identificeerbare gegevens die tijdens de aankoop / registratie zijn verstrekt, is het resulterende elektronische contract nietig. De Dienstverlener sluit zijn aansprakelijkheid uit indien de Gebruiker zijn diensten namens een andere persoon gebruikt met de gegevens van een andere persoon.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering of andere problemen of fouten die te herleiden zijn tot de door Gebruiker onjuist en/of onnauwkeurig verstrekte gegevens.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het feit dat de Gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet of beschikbaar wordt voor onbevoegden om een ​​reden die niet aan de Dienstverlener kan worden toegeschreven.

 

Het aanbod van producten en diensten dat kan worden gekocht

De getoonde producten zijn alleen online te bestellen. De getoonde prijzen voor de producten zijn in EUR, ze zijn inclusief de wettelijke btw en de kosten voor thuisbezorging. Er zijn geen extra verpakkingskosten.

In de webshop geeft de Dienstverlener de naam en beschrijving van het product in detail aan, en toont een foto van de producten. De afbeeldingen die op het productinformatieblad worden weergegeven, kunnen afwijken van de werkelijke afbeeldingen en kunnen als illustraties worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen als gevolg van de afbeelding die wordt weergegeven in de webshop en het daadwerkelijke uiterlijk van het product.

De Dienstverlener is gerechtigd de prijzen van de producten te wijzigen, waarbij de Gebruiker verplicht is de prijs te betalen die bij het plaatsen van de bestelling is gepubliceerd. Indien een speciale prijs wordt ingevoerd, zal de Dienstverlener de Gebruikers volledig informeren over de speciale aanbieding en de bijbehorende exacte duur. Promoties, coupons en kortingen zijn alleen van toepassing op volledige merchandise-producten!

Bestelproces

De Gebruiker kan de aankoop starten door in te loggen op zijn Gebruikersaccount en vervolgens te navigeren naar de webshoppagina.

De Gebruiker bepaalt het aantal producten, producten die moeten worden gekocht.

De gebruiker voegt de geselecteerde producten toe aan de winkelwagen. Gebruikers kunnen op elk moment de inhoud van de winkelwagen bekijken door op het pictogram "winkelwagen" te klikken.

Als de gebruiker nog een product aan de winkelwagen wil toevoegen, selecteert u de knop "verder winkelen". Als je geen ander product wilt kopen, vink dan het aantal producten aan dat je wilt. U kunt de inhoud van de winkelwagen verwijderen door te klikken op "verwijderen - X". Om het aantal te voltooien, klikt u op het pictogram "winkelwagen vernieuwen / vernieuwen". De Gebruiker selecteert vervolgens het afleveradres en vervolgens de aflever-/betaalwijze.

De Dienstverlener accepteert alleen betaalmethoden per creditcard of bankpas via het beveiligde betalingssysteem van de financiële dienstverlener die door de Dienstverlener wordt gebruikt.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de totale waarde van de bestelling voor bepaalde producten in 5 wekelijkse termijnen te voldoen. Koopt u meerdere producten/sets, dan dient de prijs in één bedrag te worden voldaan.

Bij betaling in 5 wekelijkse termijnen doet Gebruiker een aankoop op een bepaalde dag van de week, betaalt de eerste termijn na/gelijktijdig met de aankoop, en is vervolgens verplicht de volgende termijn te betalen op dezelfde dag van de week in de komende 4 weken. De Gebruiker voldoet niet aan zijn betalingsverplichting, dwz een bepaalde termijn niet uiterlijk op de 5e dag na de vervaldatum voldoet, de openstaande vordering van de Dienstverlener wordt op de 6e dag na de vervaldatum in één bedrag opeisbaar en de Gebruiker is verplicht deze aan de Dienstverlener te betalen, die samen met een laattijdige vergoeding moet worden betaald. De laattijdige vergoeding is 10% van de prijs van het product/set.

Indien de Gebruiker zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan dit leiden tot deactivering van het account van de Gebruiker en de overdracht van zijn zaak aan het incassobureau, en heeft de Dienstverlener het recht om alle andere juridische middelen en forums te gebruiken (gerechtelijke procedures). / niet-rechtszaken).

Indien er fouten of onvolkomenheden zijn in de producten of prijzen in de webshop, behouden wij ons het recht voor om correcties aan te brengen. In dit geval zullen we de klant onmiddellijk na het herkennen of wijzigen van de fout op de hoogte brengen van de nieuwe gegevens. De gebruiker kan dan de bestelling nogmaals bevestigen of het contract herroepen.

Als de betaling is gedaan voordat de bestelling werd bevestigd en de bestelling om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd, zullen we de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zorgen we voor de terugbetaling van de voltooide betaling zo snel mogelijk (maar binnen een maximum van 30 dagen).

Het uiteindelijk te betalen bedrag omvat alle kosten die aan de Klant in rekening worden gebracht op basis van het besteloverzicht en de bevestigingsbrief. De Gebruiker ontvangt de factuur elektronisch per e-mail. De gebruiker is verplicht het pakket bij aflevering voor de koerier te inspecteren en bij eventuele schade aan producten of verpakking is hij verplicht om een ​​melding te vragen, bij schade is hij niet verplicht het pakket in ontvangst te nemen. Latere klachten zonder notulen worden door de Dienstverlener niet in behandeling genomen! Pakketten worden op werkdagen tussen 24-72 uur bezorgd.

Indien de Dienstverlener het door de Gebruiker te betalen bedrag niet ontvangt, kan hij / zij contact opnemen met de Gebruiker op zijn / haar bekende contactgegevens - voornamelijk per e-mail. Als de gebruiker de vergoeding niet binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling betaalt, wordt zijn bestelling als mislukt beschouwd en wordt het gesloten contract ontbonden en is de gebruiker verplicht het reeds verzonden product op eigen kosten aan de dienstverlener te retourneren .

Na het invoeren van de gegevens kan de Gebruiker zijn bestelling verzenden door op de knop "bestelling verzenden" te klikken. De Gebruiker erkent dat de bestelling aanleiding geeft tot een betalingsverplichting.

De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail nadat de bestelling is verzonden. Indien deze bevestiging niet binnen de verwachte termijn, afhankelijk van de aard van de dienst, door de Gebruiker is ontvangen, maar niet later dan 72 uur na verzending van de bestelling van de Gebruiker, is de Gebruiker ontheven van het aanbod of de contractuele verplichting. De bestelling en de bevestiging ervan worden geacht te zijn ontvangen door de Dienstverlener of de Gebruiker wanneer deze voor hem beschikbaar worden. De Dienstverlener sluit zijn verantwoordelijkheid voor de bevestiging uit als de bevestiging niet op tijd aankomt omdat de Gebruiker een onjuist e-mailadres heeft opgegeven tijdens de registratie of geen bericht kan ontvangen vanwege de verzadiging van de opslagruimte die bij zijn account hoort.

De Gebruiker erkent dat de in het vorige punt besproken bevestiging een contract tot stand brengt. Gebruiker is verplicht het bestelde product over te nemen.

Orderverwerking en afhandeling

Bestellingen worden verwerkt op werkdagen, tijdens werkuren (09.00 - 17.00 uur). Het is mogelijk om op elk moment een bestelling te plaatsen, maar als de bestelling buiten kantooruren wordt geplaatst, wordt deze de volgende werkdag verwerkt. In alle gevallen zal de klantenservice van de Dienstverlener elektronisch bevestigen wanneer deze uw bestelling kan uitvoeren.

De dienstverlener streeft ernaar om de bestellingen binnen gemiddeld 4 werkdagen na het sluiten van het contract uit te voeren (algemene termijn voor uitvoering). Levering van het product is alleen mogelijk op het grondgebied van het land waar de verkoopactiviteiten van de website van invloed zijn op de bestelling.

Op basis van de bestelling en de bevestiging komt een verkoopovereenkomst tot stand tussen de Dienstverlener en de Gebruiker, volgens welke de Dienstverlener verplicht is de eigendom van de zaak (besteld product) over te dragen, de koopprijs te betalen en de zaak over te nemen . De eigendom van het bestelde product gaat over op de Gebruiker (klant) tegelijk met de volledige betaling van de aankoopprijs.

Indien gebruiker in juridische zin als consument geldt, gaat het risico van schade over op gebruiker op het moment dat gebruiker of een door hem aangewezen derde het product onder zich heeft. In andere gevallen, als de vervoerder door de gebruiker is toevertrouwd en de vervoerder niet is aanbevolen door de dienstverlener, gaat het risico van schade al bij levering aan de vervoerder over op de gebruiker.

Indien Gebruiker in juridische zin als consument wordt aangemerkt, is Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen, verplicht de zaak onverwijld doch uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst aan koper (Gebruiker) ter beschikking te stellen.

In geval van vertraging door Dienstverlener is Gebruiker gerechtigd een bijkomende termijn te stellen. Als de dienstverlener niet binnen de extra termijn presteert, heeft de koper het recht om zich terug te trekken uit het contract.

De gebruiker heeft het recht om het contract te herroepen zonder een extra termijn vast te stellen, indien:
a) de dienstverlener heeft geweigerd het contract uit te voeren; of

b) de overeenkomst had moeten worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip van uitvoering, en niet anders, zoals overeengekomen tussen partijen of vanwege het herkenbare doel van de dienst.

Herroepingsrecht

De gebruiker kan de overeenkomst herroepen en het bestelde product binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product zonder opgave van redenen terugsturen.

De gebruiker oefent zijn herroepingsrecht binnen de termijn uit als hij zijn herroepingsverklaring verzendt vóór het verstrijken van de 14e dag na ontvangst van het product. U kunt dit schriftelijk of telefonisch aangeven bij een van de contactgegevens van de Dienstverlener. Bij een schriftelijke herroeping volstaat het om de herroepingsverklaring binnen 14 dagen op te sturen. Bij kennisgeving per post prevaleert de datum van verzending of, in het geval van e-mail, het tijdstip van verzending van de e-mail. Bij telefonische signalering prevaleert het tijdstip van telefonische signalering. In geval van verkoop en aankoop van meerdere producten, kan de gebruiker, indien de levering van elk product op verschillende tijdstippen plaatsvindt, het herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product of product bestaande uit meerdere loten of stukken.

De openstaande termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop Gebruiker of een andere derde dan de door Gebruiker aangewezen vervoerder het product in ontvangst neemt.

De gebruiker kan zijn herroepingsrecht uitoefenen in de periode tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van ontvangst van het product.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Gebruiker, de Dienstverlener draagt ​​deze kosten niet. Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht worden aan de gebruiker geen andere kosten in rekening gebracht dan de kosten van het terugzenden van het product.

Het herroepingsrecht geldt niet voor de Gebruiker in het geval van een niet-geprefabriceerd product dat is geproduceerd op basis van de instructies van de Gebruiker of op diens uitdrukkelijk verzoek, of in het geval van een product dat duidelijk is afgestemd op de persoon van de Gebruiker.

Na retournering en inspectie van het product zal Dienstverlener het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk (maar binnen maximaal 30 dagen) aan Gebruiker terugbetalen, inclusief de bezorgkosten voor het afleveren van het product aan Gebruiker, indien het product in nieuwstaat is. voorwaarde. Indien het product in gebruikte staat aan Dienstverlener wordt geretourneerd, heeft Gebruiker geen recht op restitutie van enig bedrag.

Bij terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie.

De gebruiker is verplicht de goederen zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de dienstverlener te retourneren. Retourzendingen worden als tijdig voltooid beschouwd als de gebruiker het product voor de deadline verzendt (het hoeft dus niet binnen 14 dagen te zijn ontvangen).

De Dienstverlener is niet verplicht om de Gebruiker te vergoeden voor de extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een andere wijze van vervoer dan de goedkoopste standaard vervoerswijze die door de Dienstverlener wordt aangeboden.

De dienstverlener kan de terugbetaling inhouden totdat de goederen zijn geretourneerd of de gebruiker het bewijs heeft geleverd dat deze zijn geretourneerd: de eerste van de twee data wordt in overweging genomen.

 

andere bepalingen

Tijdens de bestelling moet de gebruiker alleen zijn / haar gegevens verstrekken die echte, actuele en noodzakelijke informatie bevatten, deze indien nodig bijwerken en samenwerken met de dienstverlener om deze te vervullen.

Het is verboden om misbruik te maken van de Diensten en op een manier die de werking van de Dienstverlener en andere gebruikers verstoort. Het is verboden om tijdens het gebruik van de Dienst inhoud te plaatsen die bij wet verboden is, in het bijzonder inhoud die de auteursrechten of privacyrechten van derden schendt.

Indien de Dienstverlener, of een andere persoon binnen zijn interessegebied, onjuist presteert in verband met het verkochte product, is de Dienstverlener aansprakelijk volgens het recht van de plaats van bestelling, welke aansprakelijkheid van staat tot staat kan verschillen. Als de klant een consument is, kunt u bij de volgende contactpersonen meer informatie vinden over zijn consumentenrechten en de mogelijkheden van claimhandhaving:

….

Voor ons bedrijf staat de tevredenheid van de gebruiker voorop, we proberen eventuele bezwaren, klachten of opmerkingen met betrekking tot de service op een flexibele, snelle en gebruiksvriendelijke manier te behandelen en op te lossen, dus neem bij eventuele bezwaren contact met ons op , klachten of opmerkingen met betrekking tot de Dienst. Klachten met betrekking tot de levering van de Diensten kunnen worden ingediend bij de volgende contactgegevens: .... We raden de Gebruiker aan om in de klacht te vermelden: informatie en omstandigheden met betrekking tot zijn klacht, zijn behoefte en contactgegevens - dit kan de afhandeling van de klacht.

U kunt meer informatie vinden over de rechten van de Gebruiker bij de bovengenoemde contactgegevens.

Inhoud die is geüpload of gepubliceerd door de serviceprovider en / of zijn partners op de websites die in de inleiding worden genoemd, in het bijzonder auteursrechtelijk beschermde, handelsmerkinhoud, handelsmerken, grafische afbeeldingen en software, evenals software-elementen en databases, is wettelijk beschermd en is eigendom van de Dienstverlener, of zijn partner. De gebruiker heeft het recht om deze inhoud gratis te gebruiken, maar het gebruik mag alleen voor persoonlijke doeleinden zijn en alleen in overeenstemming met het doel van de service, ander gebruik is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende . De Gebruiker is niet gerechtigd, naast de door de toepasselijke wetgeving toegestane reikwijdte, om al dergelijke inhoud te vertalen, aan te passen, de lay-out te wijzigen of anderszins te wijzigen, en het bovenstaande te gebruiken voor winstgerichte doeleinden.

Meer informatie over het gegevensbeheer dat door de Dienstverlener wordt uitgevoerd, vindt u in het Privacybeleid.

Tijdens de werking ervan neemt de serviceprovider alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om een ​​veilige werking te garanderen en risico's te verminderen, maar de typische risico's van gegevensoverdracht via internet tijdens het gebruik van de service, zoals gegevensverlies of onbevoegde toegang, kunnen niet worden uitgesloten. met absolute zekerheid uitgesloten. Het gebruik van de Dienst - inclusief het plaatsen van de Bestelling - kan kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen, afhankelijk van het tariefpakket van de internetserviceprovider die door de Gebruiker wordt gebruikt.

In zaken die niet in deze AV zijn geregeld, zijn de bepalingen van de wetgeving betreffende de plaats van bestelling van toepassing. Indien deze wettelijke voorschriften voor de Gebruiker gunstiger regels voorschrijven dan deze AV, zullen deze automatisch de desbetreffende bepalingen van deze AV vervangen.

Indien een of meer bepalingen van deze AV om een ​​andere reden onwettig of ongeldig worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV niet worden aangetast.

Datum van inwerkingtreding van deze AV: 01/07/2021

 

General terms and conditions

 

This General Terms and Conditions ((hereinafter: General Terms and Conditions, GTC) contains the conditions of the use of services (hereinafter: Service) engaged by the User (hereinafter: Client or User), available on the websites  https://uberpl.wearyourebrand.com, https://uberpt.wearyourebrand.com, https://uberes.wearyourebrand.com,https://ubernl.wearyourebrand.com, https://uberse.wearyourebrand.com, https://uberuk.wearyourebrand.com, https://uberie.wearyourebrand.com, https://uberfr.wearyourebrand.com, https://uberde.wearyourebrand.com, https://uberch.wearyourebrand.com, https://uberbe.wearyourebrand.com, https://uberke.wearyourebrand.com, https://uberza.wearyourebrand.com, https://uberit.wearyourebrand.com operated by Delivery Tech OÜ (Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estonia ), e-mail: info@wearyourebrand.com, hereinafter: Operator or Seller). 

If you wish to be a customer of the options offered by our Webshop, please read our General Terms and Conditions carefully and use our services only if you agree with all its points and consider them binding on you, as the conditions for using the Service is the acceptance of this GTC by the User. 

Details of the Service provider

Name of the service provider: Delivery Tech OÜ, seat of the service provider: Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estonia.

This Regulation shall be in force from 01/07/2021 and shall remain in force until its revocation. The Service provider is entitled to unilaterally amend the Regulation. By using the website, Users agree that all regulations relating to the use of the website will automatically apply to them. 

If the User accesses the website operated by the Service Provider or reads its content in any way - even if he / she is not a registered user of the website, he / she acknowledges that the provisions of the Regulations are binding on him / her. If the User does not accept the terms and conditions, he is not entitled to view the content of the website. 

The Service provider reserves all rights with regard to the website, any detail thereof and the content appearing on it, as well as the distribution of the website. It is prohibited to download, electronically store, process and sell the contents or any part of the content appearing on the website without the written consent of the Service provider. 

Registration / purchase 

By purchasing / registering on the website, the user declares that he / she has read and accepted the terms and conditions of these GTC and the Data Management Information published on the website, and consents to the data management. 

The User is obliged to provide his / her own, real data during the purchase / registration. In case of untrue or personally identifiable data provided during the purchase / registration, the resulting electronic contract is void. The Service provider excludes its liability if the User uses its services on behalf of another person with the data of another person. 

The Service provider shall not be liable for any delivery delays or other problems or errors that can be traced back to the data provided by the User incorrectly and / or inaccurately. 

The Service provider shall not be liable for any damages resulting from the User forgetting his / her password or becoming available to unauthorized persons for any reason not attributable to the Service provider. 

The range of products and services that can be purchased

The products shown can only be ordered online. The prices shown for the products are in EUR, they include the statutory VAT and the home delivery fee. There is no extra packing fee.

In the webshop, the Service provider indicates the name and description of the product in detail, and displays a photo of the products. The images displayed on the product data sheet may differ from the actual ones and may be used as illustrations. We are not responsible for any discrepancies due to the image displayed in the webshop and the actual appearance of the product. 

The Service provider is entitled to change the prices of the products, with the User being obliged to pay the price published when placing the order.. If a special price is introduced, the Service Provider will fully inform the Users about the special offer and its exact duration. Promotions, coupons and discounts only apply to full merchandise products! 

Order process

The User can start the purchase by logging into his User account and then navigating to the webshop page. 

The User sets the number of product, products to be purchased. 

The User adds the selected products to the cart. Users can view the contents of the cart at any time by clicking on the “cart” icon. 

If the User wants to add another product to the cart, select the „continue shopping” button. If you do not want to buy another product, check the number of products you want. You can delete the contents of the cart by clicking on the „delete – X”. To finalize the quantity, click on the “refresh / refresh cart” icon. The User then selects the delivery address and then the delivery / payment method. 

The Service provider only accepts payment methods by credit or debit card through the secure payment system of the financial service provider used by the Service provider. 

The User has the opportunity to fulfill the total value of the order for certain products in 5 weekly installments. If you buy several products / sets, the price must be paid in one amount. 

In case of payment in 5 weekly installments, the User makes a purchase on a given day of the week, pays for the first installment after / simultaneously with the purchase, and then is obliged to pay for the next installment on the same day of the week in the next 4 weeks. The User does not fulfill his payment obligation, i.e. does not settle a certain installment no later than on the 5th day after the due date, the Service Provider’s outstanding claim becomes due in one amount on the 6th day after the due date, and the User is obliged to pay it to the Service Provider, which is to be paid together with a late fee. The late fee is 10% of the price of the product / set.

If the User fails to fulfill his payment obligation, this may result in the deactivation of the User’s account and the transfer of his case to the debt collection company, as well as the Service provider is entitled to use any other legal means and forum (litigation / non-litigation). 

If there are any errors or deficiencies in the products or prices in the webshop, we reserve the right to make corrections. In this case, we will inform the customer of the new data immediately after recognizing or modifying the error. The User can then confirm the order once more or withdraw from the contract. 

If the payment was made before the order was confirmed and the order cannot be fulfilled for any reason, we will inform the User as soon as possible and we will ensure the refund of the completed payment as soon as possible (but within a maximum of 30 days). 

The final amount to be paid includes all costs charged to the Customer based on the order summary and confirmation letter. The User receives the invoice electronically by e-mail. The user is obliged to inspect the package before the courier upon delivery, and in case of any damage to products or packaging, he is obliged to request a report, in case of damage, he is not obliged to accept the package. Subsequent complaints without minutes will not be accepted by the Service provider! Packages will be delivered on working days between 24-72 hours. 

If the Service provider does not receive the amount to be paid by the User, he / she may contact the User at his / her known contact details - primarily by e-mail. If the User does not pay the consideration within 14 days after the submission of the Order, then his order is considered unsuccessful and the concluded contract is terminated and the User is obliged to return the product already sent to the Service Provider - at his own expense. 

After entering the data, the User can send his order by clicking on the “send order” button. The User acknowledges that the order gives rise to a payment obligation. 

The User will receive a confirmation e-mail after the order has been sent. If this confirmation is not received by the User within the expected time limit, depending on the nature of the service, but no later than within 72 hours from the sending of the User’s order, the User is released from the offer or contractual obligation. The order and its confirmation shall be deemed to have been received by the Service Provider or the User when it becomes available to him. The Service provider excludes its responsibility for the confirmation if the confirmation does not arrive on time because the User provided an incorrect e-mail address during the registration or is unable to receive a message due to the saturation of the storage space belonging to his account. 

The User acknowledges that the confirmation discussed in the previous point creates a contract. The User is obliged to take over the ordered product. 

Order processing and fulfillment

Orders are processed on working days, during working hours (09.00 - 17.00). It is possible to place an order at any time, but if the order is placed after business hours, it will be processed on the following business day. In all cases, the Service provider’s customer service will confirm electronically when it can fulfill your order.  

The Service provider strives to fulfill the orders within an average of 4 working days from the conclusion of the contract (general deadline for fulfillment). Delivery of the Product is only possible in the territory of the country to which the sales activities of the website affected by the order cover. 

Based on the order and the confirmation, a sales contract is concluded between the Service provider and the User, according to which the Service provider is obliged to transfer the ownership of the thing (ordered product), pay the purchase price and take over the thing. Ownership of the ordered product is transferred to the User (customer) at the same time as the full payment of the purchase price. 

If the User qualifies as a consumer in the legal sense, the risk of damage passes to the User when the User or a third party appointed by him takes possession of the product. In other cases, if the carrier has been entrusted by the User and the carrier has not been recommended by the Service provider, the risk of damage passes to the User already upon delivery to the carrier. 

If the User qualifies as a consumer in the legal sense, unless otherwise agreed, the Service provider is obliged to make the thing available to the buyer (User) without delay, but no later than within thirty days after the conclusion of the contract. 

In the event of a delay by the Service provider, the User is entitled to set an additional deadline. If the Service provider fails to perform within the additional deadline, the buyer is entitled to withdraw from the contract. 

 The User is entitled to withdraw from the contract without setting an additional deadline, if
a) the Service provider has refused to perform the contract; or 

b) the contract should have been performed at the agreed time of performance, and not otherwise, as agreed by the parties or because of the recognizable purpose of the service. 

Right of withdrawal

The User may withdraw from the contract and return the ordered product within 14 days from the receipt of the ordered product without giving reasons. 

The User exercises his right of withdrawal within the deadline if he sends his statement of withdrawal before the expiry of the 14th day from the receipt of the product. You can indicate this in writing or by phone at one of the Service provider’s contact details. In the case of a written withdrawal, it is sufficient to send the statement of withdrawal within 14 days. When notifying by post, the date of posting or, in the case of e-mail, the time of sending the e-mail shall prevail.  When signaling by telephone, the time of signaling by telephone shall prevail. In case of sale and purchase of several products, if the delivery of each product takes place at different times, the User may exercise the right of withdrawal within 14 days from the receipt of the last delivered product or product consisting of several lots or pieces. 

The period open for the exercise of the right of withdrawal expires after 14 days from the day on which the User or a third party other than the carrier designated by the User takes over the product. 

The User may exercise his right of withdrawal in the period between the date of concluding the contract and the date of receipt of the product. 

The cost of returning the product must be borne by the User, the Service provider does not bear this cost. In case of exercising the right of withdrawal, the User shall not be charged any costs other than the cost of returning the product. 

The right of withdrawal does not apply to the User in the case of a non-prefabricated product which has been produced on the basis of the User’s instructions or at his express request, or in the case of a product which has been clearly tailored to the person of the User. 

After returning and inspecting the product, the Service provider will refund the amount paid to the User as soon as possible (but within a maximum of 30 days), including the delivery fee for delivering the product to the User, if the product is in new condition. If the product is returned to the Service provider in used condition, the User is not entitled to a refund of any amount. 

When refunding, we will use the same payment method as the original transaction. 

The User is obliged to return the goods without undue delay, but no later than 14 days after sending the notice of withdrawal to the Service Provider. Returns are considered completed on time if the User sends the product before the deadline (so it does not need to be received within 14 days). 

The Service provider is not obliged to reimburse the User for the additional costs resulting from the choice of a mode of transport other than the cheapest standard mode of transport offered by the Service provider. 

The refund may be withheld by the Service provider until the goods (s) have been returned or the User has provided proof that they have been returned: the earlier of the two dates shall be taken into account. 

Other provisions

During the order, the User must provide only his / her data containing real, up-to-date and necessary information, update them if necessary, and cooperate with the Service provider in order to fulfill it. 

It is forbidden to use the Services abusively and in such a way as to interfere with the operation of the Service provider and other users. It is prohibited to post content that is prohibited by law, in particular content that infringes the copyrights or privacy rights of third parties, while using the Service. 

If the Service provider, or another person within its area of ​​interest, performs incorrectly in connection with the sold product, the Service provider is liable under the law of the place of order, which liability may differ from state to state. If the customer is a consumer, you can find more information about his consumer rights and the possibilities of claim enforcement at the following contacts: 

….

For our company, the User’s satisfaction is primary, we try to handle and resolve any objectionss, complaints or remarks related to the Service in a flexible, fast and user-friendly way, so please contact us for the first time in case of any objections, complaints or remarks related to the Service. Complaints regarding the provision of the Services may be submitted to the following contact details: .... We recommend that the User indicates in the complaint: information and circumstances related to his complaint, his need, and contact information - this may speed up the handling of the complaint. 

You can find out more about the User’s rights at the above-mentioned contact details. 

Content uploaded or published by the Service provider and / or its partners on the websites mentioned in the introduction, in particular copyrighted, trademarked content, trademarks, graphics, and software, as well as software elements and databases, is protected by law and owned by the Service provider, or its partner. The User is entitled to use these contents free of charge, however, the use may only be for personal purposes and only in accordance with the purpose of the Service, other uses are only permitted with the express, prior and written approval of the right holder. The User is not entitled, in addition to the scope permitted by the applicable legislation, to translate, adapt, change the layout or otherwise modify all such content, and to use the above for profit-oriented purposes. 

You can find more information about the data management performed by the Service provider in the Privacy Policy.

During its operation, the Service provider takes all reasonable technical and organizational measures to ensure safe operation and reduce risks, however, the typical risks of data transmission via the internet during the use of the Service, such as data loss or unauthorized access, cannot be ruled out with absolute certainty. The use of the Service - including the submission of the Order - may involve data transfer costs depending on the tariff package of the internet service provider used by the User. 

In matters not regulated in these GTC, the provisions of the legislation governing the place of order shall apply. If these legal regulations prescribe more favorable rules for the User than these GTC, they will automatically replace the relevant provisions of these GTC. 

Should one or more provisions of these GTC become illegal or invalid for any other reason, the validity of the remaining provisions of these GTC shall not be affected. 

Date of entry into force of these GTC: 01/07/2021